Nieuwe lockdown: Praktijk blijft open!

Met ingang van zondag 19 december 2021 geldt een nieuwe lockdown in Nederland. Met deze verzwaarde maatregelen hoopt de Nederlandse overheid meer zicht te krijgen op de verspreiding en ernst van de Omikron-variant, en de verspreiding te vertragen.

Locaties waar contactberoepen ten behoeve van zorg worden uitgeoefend mogen open blijven. Dat betekent dat ik als RBCZ - geregistreerde therapeut tijdens de lockdown mijn dienstverlening mag blijven uitvoeren en behandelingen kan voortzetten.

Uiteraard houd ik rekening met de geldende basismaatregelen en zijn er in mijn praktijk aanpassingen om een veilige omgeving aan mijn cliënten te bieden.