In je volle licht

Begeleiding familie

Zet stappen voorwaarts in familierelaties door open communicatie

Vanuit een diep respect voor de complexiteit van van familie- en gezinsrelaties, luister ik naar jullie verhaal. Onderzoeken we systemisch van invloed zijnde gebeurtenissen in jullie familie of gezin. Begeleid ik jullie gesprekken. Zoek ik achter jullie woorden naar de verdieping, naar jullie verlangen en belangen. 

Begeleid ik jullie in het eigenlijke verhaal dat er verteld wilt worden. Het is een cadeau aan het gehele familiesysteem als familie en gezinsleden de stap durven en kunnen zetten om te onderzoeken wat er is. Zodat jullie weer een stap verder kunnen. 

Ingrid - Chakora

Wat is jullie verhaal?

Familiesystemen zijn liefdessystemen. In elke familie en in elk gezin zijn er lastige onderlinge relaties en situaties. Soms komt de relatie zo onder druk te staan dat het ons letterlijk uit elkaar drijft. Dat wil echter niet zeggen dat op een diepere laag de verbinding verloren gaat. Dynamieken en pijnpunten in familiesystemen zijn zo intens dat ze altijd voelbaar blijven. Ook als dat niet zo lijkt te zijn.

We maken pijnpunten bespreekbaar, zodat de relatie en onderlinge communicatie verbetert tussen bijvoorbeeld:

Met als doel meer begrip voor elk gezinslid en/of familielid. 

Iedere relatie is anders en daarmee ook de hulpvraag waar we aan werken en de resultaten

Om een traject te kunnen starten moet bij alle partijen een wens zijn om aan de relatie te werken en moeten partijen volledig vrijwillig hieraan willen werken. Als we een traject kunnen starten, dan levert dit het volgende op:

Masker - Chakora

Zij staan in hun volle licht

Via deze stappen, stappen jullie in jullie volle licht

Familierelatie begeleiding kan bestaan uit het onder begeleiding uitpraten van gebeurtenissen waardoor er weer meer verbinding en rust ontstaat, het uitzoeken of het onderhouden van een familierelatie mogelijk is voor beide partijen en/of het verbeteren van een familierelatie door te onderzoeken wat er gebeurt en wat voor jou/jullie helpend is in deze relatie.

Mijn werkwijze is een combinatie van (niet juridische) mediation/relatiecoaching en individuele coaching. In een kennismakingsgesprek verken ik jullie hulpvraag, de reden waarom je aan de relatie wilt werken, de inspanningsbereidheid, de bereidheid tot reflectie en de vrijwilligheid. Als daar geen bezwaren in zijn, dan kunnen we het traject starten en plannen we een eerste sessie. In de sessies nodig ik jullie steeds uit tot inbreng en reflectie.

In de gezamenlijke sessies ga ik met jullie kijken welke inhoudelijke en relationele thema’s aandacht en begeleiding vragen. En begeleid ik daarin met het doel om de relatie met respect voor alle belangen naar een hoger plan te brengen en daarmee de verstandhouding te verbeteren. In de individuele coachingsessie(s) verhelderen we obstakels en breng je in waar je zelf een ontwikkeling stap in zou willen maken. We onderzoeken of het mogelijk is voor beide partijen om deze relatie te kunnen voortzetten. En wat daar dan voor nodig is, in jouzelf en van de ander. Tussen de sessies door ontvang je tussentijdse opdrachten.

Ingrid - Chakora

Een persoonlijk traject, altijd op maat

Ik bied een traject dat van begin tot eind op jullie is afgestemd. Elk traject start en eindigt met een meting klachten, welke ook tussentijds wordt geëvalueerd. Zo waarborgen we jullie voortgang. De sessies vinden plaats in mijn eigen praktijk in Prinsenbeek (gratis parkeergelegenheid voor de deur).

Tarief

Kennismakingsgesprekgratis en vrijblijvend
Relatiebegeleiding familie/gezinsrelatie: € 112, – per uur. BTW vrijgesteld.
Relatiebegeleiding meer dan twee (2) personen: € 119,- per uur. BTW vrijgesteld.
Sessieduur 75 minuten / 1 uur en 15 minuten.

Hoe zit het met de vergoeding van de zorgverzekeraar?

Therapeutische consulten van cliënten komen – afhankelijk van de afgesloten verzekering – in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. 

Kijk via de onderstaande link of je bij je huidige verzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar of neem contact op met je verzekeraar.

Nog meer voordelen van zorg die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed en niet uit de basisverzekering:

Benieuwd naar hoe ik je kan helpen? Neem contact contact op, ik kijk ernaar uit je te spreken.

Mijn begeleiding kenmerkt zich door een combinatie van diverse methodieken

In de gezamenlijke sessies ligt de nadruk op mediation en psycho-educatie. Vaak werk ik ook met individuele sessies t.b.v. van een ontwikkeling stap t.a.v. persoonlijke stukken die we in de relatie tegenkomen. In een uitgebreide intake breng ik de probleemomschrijving, jullie hulpvraag, persoonlijke thema’s, relationele omstandigheden en patronen zoveel mogelijk in kaart. Daarna plannen we: of een eerste gezamenlijke sessie of eerst individuele sessies. Ik nodig jullie bij iedere sessie uit tot een actieve houding en daarmee ook inbreng.

Ik werk systemisch. Systemisch werken doen we op verschillende manieren: met tafelopstellingen en/of met vloerankers. Naast systemische opstellingen werk ik ook met opstellingen van het verlangen.

Waarom systemisch werk? In systemisch werk zijn er drie belangrijke beginselen: iedereen heeft recht op een plek binnen het systeem, alle plekken staan in een rangorde van elkaar en er is balans in geven en nemen. Op deze manier kijken en interveniëren werkt helend, bekrachtigend en plaatst wat er speelt in een groter perspectief.

Hi, mijn naam is Ingrid!

Conflict heeft een grote weerslag op mij als kind gehad.

Destijds heb ik vaak gedacht: wat gebeurt hier toch? En is er dan niemand die hierbij kan helpen? Dit verlangen om dynamieken te begrijpen heeft mij uiteindelijk aangezet tot mijn ontwikkeling in dit vakgebied. Het viel me op dat – net als ik als kind had gemerkt – dat er weinig hulpverlening was op dit gebied. Daar heb ik mijn aanbod verandering in willen brengen.

Ik heb mij gespecialiseerd in zowel individuele begeleiding als in relatiebegeleiding. En werk in beide soorten begeleiding veel met trauma stukken en heb daar ook verschillende specialisaties in gevolgd.

Ingrid - Chakora

Stap in jouw volle licht

Hé, fijn dat mijn aanbod je aanspreekt! Voel je vrij om te onderzoeken of mijn aanbod helemaal bij jou en je hulpvraag past en plan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via de onderstaande knop.

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan! Om te kijken of we een persoonlijke klik hebben maar ook om een betere inschatting te hebben of ik jou in jouw hulpvraag kan begeleiden, bied ik jou een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in mijn praktijk. Kan jij meer ervaren of mijn aanbod bij jou past en ik beter inschatten of ik jou in jouw hulpvraag kan begeleiden.

De cliënten die bij mij komen voor relatiebegeleiding hebben zeer uiteenlopende vragen, moeilijkheden en/of verhalen. Ik vind niet snel iets te complex. Een gevoel van een ‘klik’ is een belangrijke voorwaarde om vooruit te komen. Ook kan het zijn dat mijn stijl of de methodieken waar ik mee werk bij de één beter past dan bij de ander. Ik vind het belangrijk dat jullie beiden een goed gevoel hebben bij mij, mijn stijl en methodieken. Er zijn ook redenen waarom ik een traject (nog) niet kan aannemen. Bijvoorbeeld omdat de hulpvraag tegenstrijdig is of te complex is.

Relatiebegeleiding is vaak succesvol, hetgeen niet altijd betekend dat een stel bij elkaar blijft. Relatietherapie is succesvol als het doel wordt behaald. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om open met elkaar te communiceren over datgene wat in het heden ondergronds gaat. De slagingskans is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals:

  • Het vertrouwen van deelnemers in de relatiebegeleiding
  • De klik die deelnemers ervaren met de therapeut
  • De mate waarin de methodieken van de therapeut passen bij de deelnemers
  • De openheid van de deelnemers naar elkaar en naar de therapeut
  • De mate van bereidheid om te reflecteren op het eigen handelen
  • De helderheid en haalbaarheid van de doelen
  • De kennis van de therapeut.

Systemisch werken is een veel gebruikte methodiek in de psychosociale hulpverlening en relatiebegeleiding. De methode is afgeleid van de systeemtheorie. Een praktische toepassing hiervan is systemisch werken.

Systemisch werken is een methode die uit gaat van het idee dat we allemaal zijn gevormd door de dynamiek van het (gezins) systeem waarin we in zijn opgegroeid. Als daar sprake was van verstoringen, kan dat later leiden tot psychische klachten, blokkades, en het steeds maken van de verkeerde keuzes.

Wat systemisch werken onderscheidt van andere therapieën, is het gebruik van een bepaalde techniek: de familieopstelling. Binnen systemisch werk onderscheiden we drie belangrijke basisprincipes: binding, volgorde en geven en nemen.

Een familieopstelling wordt gebruikt om de verhoudingen binnen familiesystemen zichtbaar te maken en eventueel te veranderen.
Een dergelijke opstelling verloopt in drie fasen.

1. De opstelling. De vraagsteller kiest representanten en zet de representanten in de opstelling. Met individueel werk, worden voor representanten vloerankers of houten figuurtjes gebruikt, van waar uit de begeleider en/of de client als representant contact mee kan maken.
2. Het onderzoek. De begeleider vraagt naar de gedachten, houdingen, belevingen en gevoelens van de representanten en brengt deze in kaart. Als de begeleider ook representant is, stapt de begeleider in en uit de representatie plek om de opstelling ook te begeleiden.
3. Herordening. De begeleider stelt vast welke ordeningsprincipes spelen en op welke wijze balans binnen het systeem kan worden hersteld door aan een ordeningsprincipe(s).

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Stuur me gerust een bericht via het beveiligde cliëntportaal, ik help je graag.