In je volle licht

Begeleiding partners

Zet stappen voorwaarts in jullie relatie met begeleiding naar open communicatie

Juist in de partnerrelatie kunnen we heel behoeftige, strijdende, vermijdende en eenzame stukken van onszelf tegenkomen. Delen die aandacht vragen, door buiten onze wil om voelbaar te worden. Door positieve illusies van partners kunnen we het zien van deze aandachtsgebieden lang vermijden. Als dat te lang duurt ontstaan er problemen en uiteindelijk stapelen de problemen verder op.

Ook intimiteit en seksualiteit brengen in een partnerrelatie vaak veel uitdagingen met zich mee. Er zijn veel verschillende factoren waardoor behoeften en verlangens geremd kunnen worden of niet goed gevoeld kunnen worden. Trauma kan daar een onderdeel van zijn. Het kan één van de onderwerpen zijn waar we aandacht voor hebben.

Ingrid - Chakora

Wat beweegt jullie?

Een relatie beweegt voortdurend tussen verschillende tegenpolen: tussen afstand en nabijheid, dagelijkse bezigheden en hartstocht, saaiheid en gezonde spanning, conflicten en hoogtepunten. In een gezonde relatie ervaren partners ook een balans tussen tijd voor jezelf en tijd voor elkaar, tussen individualiteit en het “wij-samen”. Bij problemen wordt er door partners eigenlijk altijd een disbalans ervaren op verschillende gebieden. Bindingsangst en verlatingsangst spelen hier vaak een rol in en is een aandachtsgebied waar ik veel mee werk.

Problemen bij partners kunnen leiden tot:

Om ergens te komen, moet je eerst besluiten niet te blijven waar je nu bent

Over het algemeen geldt: hoe langer partners een gebrek aan verbinding ervaren, hoe harder ze worden meegezogen in de vicieuze cirkel van negatieve interacties. Dus kiezen voor relatietherapie is kiezen voor een stap voorwaarts en voor verandering.

Bij Chakora zet je stappen voorwaarts:

Masker - Chakora

Zij staan in hun volle licht

Via deze stappen, stappen jullie in jullie volle licht

In relatietherapie ga ik samen met jullie kijken op welke punten de relatie goed loopt en niet goed loopt. Ik help jullie patronen te ontdekken en te veranderen via oefeningen tijdens de sessies maar ook tussentijds. Dat kan soms via hele praktische handvatten, psycho educatie en/of bewustwordingsoefeningen maar ook via systemische interventies die op een onbewuste laag doorwerken.

Jullie tijdsinvestering is afhankelijk van je vraag en het proces dat je loopt.

De tijdsinvestering is afhankelijk van je vraag, inzet en soms ook van financiële middelen. Dit kan variëren tussen de 3 sessies en de 15 tot 20 sessies. Gemiddeld genomen duurt een traject tussen de 10 à 15 sessies afgewisseld met gezamenlijke en individuele sessies.

Vaak plan ik 1 keer in de twee à drie weken een gezamenlijke sessie, afgewisseld met individuele sessies in het begin, welke in overleg met jullie in de loop van een traject wordt opgeschoven naar bijvoorbeeld 1 keer in de maand als een traject op het einde loopt. In het plannen van de afspraken ben ik redelijk flexibel zolang de voortgang gecontinueerd wordt. Tussen de sessies door ontvang je tussentijdse opdrachten, persoonlijk en/of relationeel.

Ingrid - Chakora

Een persoonlijk traject, altijd op maat

Ik bied een traject dat van begin tot eind op jullie is afgestemd. Elk traject start en eindigt met een meting klachten, welke ook tussentijds wordt geëvalueerd. Zo waarborgen we jullie voortgang. De sessies vinden plaats in mijn eigen praktijk in Prinsenbeek (gratis parkeergelegenheid voor de deur).

Tarief

Relatietherapie: 112,- per uur.
De gemiddelde sessieduur is 90 minuten/ 1 uur en 30 minuten.

Hoe zit het met de vergoeding van de zorgverzekeraar?

Therapeutische consulten van cliënten komen – afhankelijk van de afgesloten verzekering – in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. 

Kijk via de onderstaande link of je bij je huidige verzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar of neem contact op met je verzekeraar.

Nog meer voordelen van zorg die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed en niet uit de basisverzekering:

Benieuwd naar hoe ik je kan helpen? Neem contact contact op, ik kijk ernaar uit je te spreken.

Mijn begeleiding kenmerkt zich door een combinatie van diverse methodieken

Ik werk niet met één bepaald model of theorie. Mijn werkwijze is juist om elementen te combineren en kennis vanuit verschillende methodieken samen te voegen. In ieder traject werk ik met gezamenlijke sessies en individuele sessies, hoewel de nadruk ligt op de gezamenlijke sessies. In een uitgebreide intake breng ik de probleemomschrijving, jullie hulpvraag, persoonlijke thema’s, relationele omstandigheden en patronen zoveel mogelijk in kaart. Daarna plannen we: of een eerste gezamenlijke sessie of eerst individuele sessies. Ik nodig jullie bij iedere sessie uit tot een actieve houding en daarmee ook inbreng.

Ik werk systemisch. Systemisch werken doen we op verschillende manieren: met tafelopstellingen en/of met vloerankers. Naast systemische opstellingen werk ik ook met opstellingen van het verlangen.

Waarom systemisch werk? In systemisch werk zijn er drie belangrijke beginselen: iedereen heeft recht op een plek binnen het systeem, alle plekken staan in een rangorde van elkaar en er is balans in geven en nemen. Op deze manier kijken en interveniëren werkt helend, bekrachtigend en plaatst wat er speelt in een groter perspectief.

Hi, mijn naam is Ingrid!

Toen ik mijn huidige man, Maarten, leerde kennen, kon ik niet bevatten dat dit werkelijk mogelijk was.

Ik was overtuigd dat het ongeluk op de loer lag, er moest iets gebeuren waardoor het geluk in duigen viel. Achteraf gezien was het een eerste oefening in geluk aannemen. Jeetje wat een worsteling. Het werd mijn eerste partnerrelatie waarin ik voelde dat we elkaar verrijkten. Het gaf ons en onze relatie meerwaarde en we bleven zoeken naar nog meer verrijking, onder andere door persoonlijke ontwikkeling. Een partnerrelatie is voor mij dan ook de ultieme kans om jezelf te verrijken. En natuurlijk hebben ook wij daar onze worstelingen, ups en downs gehad, echt wel. Dat hoort voor mij ook bij ontwikkeling.

Ik heb mij gespecialiseerd in zowel individuele begeleiding als in relatiebegeleiding. En werk in beide soorten begeleiding veel met trauma stukken en heb daar ook verschillende specialisaties in gevolgd. Ook heb ik scholingen gevolgd bij Vasumati Hancock, werkzaam als therapeut in Amerika en gespecialiseerd in het werken met koppels, codepentie, seksualiteit en seksueel trauma in de relatiebegeleiding. Daar leerde ik zowel met relationele als seksuele hulpvragen te werken.

Ingrid - Chakora

Stap in jouw volle licht

Hé, fijn dat mijn aanbod je aanspreekt! Voel je vrij om te onderzoeken of mijn aanbod helemaal bij jou en je hulpvraag past en plan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via de onderstaande knop.

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan! Om te kijken of we een persoonlijke klik hebben maar ook om een betere inschatting te hebben of ik jou in jouw hulpvraag kan begeleiden, bied ik jou een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in mijn praktijk. Kan jij meer ervaren of mijn aanbod bij jou past en ik beter inschatten of ik jou in jouw hulpvraag kan begeleiden.

Relatiebegeleiding is vaak succesvol, hetgeen niet altijd betekend dat een stel bij elkaar blijft. Relatietherapie is succesvol als het doel wordt behaald. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om open met elkaar te communiceren over datgene wat in het heden ondergronds gaat. De slagingskans is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals:

  • Het vertrouwen van partners in de relatiebegeleiding
  • De klik die partners ervaren met de therapeut
  • De mate waarin de methodieken van de therapeut passen bij de client
  • De openheid van de partners naar elkaar en naar de therapeut
  • De mate van bereidheid om te reflecteren op het eigen handelen
  • De helderheid en haalbaarheid van de doelen
  • De kennis van de therapeut.

De cliënten die bij mij komen voor relatiebegeleiding hebben zeer uiteenlopende vragen, moeilijkheden en/of verhalen. Ik vind niet snel iets te complex. Een gevoel van een ‘klik’ is een belangrijke voorwaarde om vooruit te komen. Ook kan het zijn dat mijn stijl of de methodieken waar ik mee werk bij de één beter past dan bij de ander. Ik vind het belangrijk dat jullie beiden een goed gevoel hebben bij mij, mijn stijl en methodieken.

Er zijn ook redenen waarom ik een traject (nog) niet kan aannemen. Bijvoorbeeld omdat de hulpvraag tegenstrijdig is of te complex is. Het kan zijn dat ik (één van) jullie dan aanraadt om eerst individuele therapie te doorlopen en daarvoor verwijs naar een huisarts. Ook kan het zijn dat één van jullie nog in afwachting is van een individueel traject bij een reguliere zorgaanbieder. Dat kan voor mij ook een reden een traject uit te stellen, zodat de trajecten elkaar niet kunnen verstoren en de kans van slagen van het relatietherapietraject aanzienlijk wordt vergroot. Naast genoemde redenen kunnen er nog andere redenen spelen waardoor het beter is een andere route te bewandelen.

Systemisch werken is een veel gebruikte methodiek in de psychosociale hulpverlening en relatiebegeleiding. De methode is afgeleid van de systeemtheorie. Een praktische toepassing hiervan is systemisch werken. Systemisch werken is een methode die uit gaat van het idee dat we allemaal zijn gevormd door de dynamiek van het (gezins) systeem waarin we in zijn opgegroeid. Als daar sprake was van verstoringen, kan dat later leiden tot psychische klachten, blokkades, en het steeds maken van de verkeerde keuzes. Wat systemisch werken onderscheidt van andere therapieën, is het gebruik van een bepaalde techniek: de familieopstelling. Binnen systemisch werk onderscheiden we drie belangrijke basisprincipes: binding, volgorde en geven en nemen. Een familieopstelling wordt gebruikt om de verhoudingen binnen familiesystemen zichtbaar te maken en eventueel te veranderen. Een dergelijke opstelling verloopt in drie fasen. 1. De opstelling. De vraagsteller kiest representanten en zet de representanten in de opstelling. Met individueel werk, worden voor representanten vloerankers of houten figuurtjes gebruikt, van waar uit de begeleider en/of de client als representant contact mee kan maken. 2. Het onderzoek. De begeleider vraagt naar de gedachten, houdingen, belevingen en gevoelens van de representanten en brengt deze in kaart. Als de begeleider ook representant is, stapt de begeleider in en uit de representatie plek om de opstelling ook te begeleiden. 3. Herordening. De begeleider stelt vast welke ordeningsprincipes spelen en op welke wijze balans binnen het systeem kan worden hersteld door aan een ordeningsprincipe(s)

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Stuur me gerust een bericht via het beveiligde cliëntportaal, ik help je graag.