In je volle licht

Individuele therapie

Bij Chakora help ik je een liefdevolle relatie met jezelf te vormen, zodat er ruimte is voor gezonde relaties met anderen

Bij Chakora kan je terecht voor een individueel integratief therapietraject op maat voor jou. Ik begeleid (jeugdige) vrouwen en mannen die willen loskomen uit patronen van overafhankelijkheid en/of afhankelijkheidsrelaties en daaraan gerelateerde klachten, zodat zij weer ruimte krijgen voor gezonde relaties met anderen.

Tijdens de therapie werken wij aan het veranderen van door het leven ontstane blokkades en bindingen in verbindingen. Je ervaart daardoor steeds meer innerlijke ruimte en bewegingsvrijheid. Je ontwikkelt een meer liefdevolle relatie met jezelf. Daardoor veranderen ook je relaties met anderen. Je wint aan levensenergie en kracht doordat oude, niet meer dienende patronen worden omgezet in dienende patronen.

Ingrid - Chakora

Met welke klachten kan ik bij jou terecht?

Iedereen is anders. Klachten ervaar je vanuit je eigen unieke ervaring, dus ook de klachten die je ervaart zijn niet eenduidig. Met individuele therapie behandelen we jouw klachten op een manier die past bij jou. 

De meest voorkomende klachten van overafhankelijkheid zijn: 

Met therapie worden door het leven gesplitste innerlijke delen weer met elkaar in contact gebracht

Bindingen worden omgezet naar verbindingen, ervaringen en opgekropte emoties worden verwerkt. Met als resultaat dat je meer heelheid ervaart, je levensenergie meer en meer gaat stromen en je gezonde functioneren toeneemt.

Wat we niet willen voelen, wordt onderdrukt en zet zich vast. Zo vormen er zich blokkades, zonder dat we ons daar heel bewust van zijn. Blokkades komen tot uiting in beperking van je levensenergie en je functioneren. Onbewuste overtuigingen kunnen daar een grote rol in spelen maar ook niet verwerkte ervaringen en verstrikking vanuit je familiesysteem. Met integratieve therapie werken we in op alle lagen van ons mens zijn door te werken op vier verschillende niveaus, namelijk op cognitief, fysiek, mentaal en spiritueel niveau.

Masker - Chakora

Zij staan in hun volle licht

Via deze stappen, stap jij in jouw volle licht

Vooraf hebben we altijd een vrijblijvende intake om te kijken of er een wederzijdse connectie is. 

Na de intake breng ik de probleemomschrijving, de thema’s die belangrijk zijn voor de behandeling en de in te zetten methodieken samen met jou in kaart. Jij formuleert jouw hulpvraag en de daarbij horende leerdoelen met mijn hulp. Dat worden de richtingwijzers. Geen vastomlijnd plan. Ik werk geen lijstjes af, dat past niet bij me. Het is te statisch en te weinig dynamisch. Mijn werkwijze is een mix van intuïtief werken en methodisch werken. Ik werk met dat waar energie op zit, hierdoor beklijven jouw inzichten dieper en sneller.

Jouw tijdsinvestering is afhankelijk van je vraag en het proces dat je loopt.

Dit kan variëren tussen de 3 maanden en de 1,5 jaar. Vaak plan ik 1x in de twee weken een sessie, welke in overleg met jou in de loop van een traject wordt opgeschoven naar bijvoorbeeld 1 x in de maand of nog langer als een traject op het einde loopt. Soms is het echter wenselijk om 1x per week te starten en soms is alleen 1 x in de drie of vier weken genoeg of (financieel) haalbaar. We kijken vooraf wat er nodig en haalbaar is, en stellen ons traject hierop af. 

Ingrid - Chakora

Een individueel traject, altijd op maat

Ik bied een traject dat van begin tot eind op jou is afgestemd. Elk traject start en eindigt met een meting klachten, welke ook tussentijds wordt geëvalueerd. Zo waarborgen we jouw voortgang. De sessies vinden plaats in mijn eigen praktijk in Prinsenbeek (gratis parkeergelegenheid voor de deur). 

Elke sessie is anders, door de diverse methodieken die ik in zet en door aan te sluiten op jouw actuele ervaringen/inbreng. In de sessies geef ik je ook uitleg, ook wel psycho- educatie genoemd, bijvoorbeeld over trauma. Tussen de sessies in ben je bezig met tussentijdse opdrachten die aansluiten op de sessie, zo wordt jouw proces ook gecontinueerd als je thuis bent.

Tarief

Kennismakingsgesprek: Gratis en vrijblijvend.
Individuele therapie op maat:  84,00 per uur. BTW vrijgesteld.
De gemiddelde sessieduur is 75 minuten (1 uur en 15 minuten).

Hoe zit het met de vergoeding van de zorgverzekeraar?

Therapeutische consulten van cliënten komen – afhankelijk van de afgesloten verzekering – in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. 

Kijk via de onderstaande link of je bij je huidige verzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar of neem contact op met je verzekeraar.

Nog meer voordelen van zorg die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed en niet uit de basisverzekering:

Benieuwd naar hoe ik je kan helpen? Neem contact contact op, ik kijk ernaar uit je te spreken.

Ik doe het net even anders

Mijn begeleidingsstijl kenmerkt zich door veel rust, respect, openheid, zorgvuldigheid en een intrinsieke interesse in het verhaal van ieder mens. Door mijn therapeutische kennis en uitgebreide ervaring met gesprekstechnieken en vaardigheden heb ik veel gevoel voor emotieregulering en hantering en het creëren van veiligheid, tegelijkertijd daag ik je ook uit op daar waar het schuurt. Hierdoor gaan we stappen vooruit maken naar een liefdevolle relatie met jezelf, en anderen. 

Jij formuleert je hulpvraag. Afhankelijk van je vraag werken we kort of langer aan het creëren van interne en externe steun, inzicht in je systeem van herkomst en je eigen plek en taak, het versterken van je ik-bewustzijn en lichaamsbewustzijn, inzicht in je eigen en je niet eigen emotionele bagage, inzicht in je gedragspatronen en communicatie transacties en de bijhorende helende bewegingen.

Daarbij werk ik met dynamieken rondom: innerlijk kind, insluiting, dissociatie, identificatie, afbakening & teruggave, hechting & uitreiking en omgaan met afscheid & rouw.

Hi, mijn naam is Ingrid!

Reflectie en persoonlijke ontwikkeling zijn voor mij ‘a way of life’.

Met dank aan mijn scholingen heb ik een diepe kennis van mijn eigen stukken. Ik werk met wat ik zelf ken. Dat is ook wat richting heeft gegeven in mijn ontwikkeling. Mijn specialisatie ligt op het terrein van trauma, hechting en relaties. Ik heb al vele mensen begeleid op het gebied van overafhankelijkheid en afhankelijkheidsrelaties, dat maakt dat ik al deze kennis kan inzetten om jou te begeleiden. Ik ken de thema’s van binnen en van buiten en herken makkelijk waar jij tegenaan loopt.

Ik heb mij gespecialiseerd in zowel individuele begeleiding als relatiebegeleiding. Het is voor mij dan ook een hele fijne combinatie om in deze beide vormen met mensen te werken. Het fijne van de therapeutische begeleiding is om op diepere lagen met cliënten te kunnen werken en met trauma stukken. Het is keer op keer bijzonder om op deze laag met mensen te mogen meereizen, kennis over te brengen, therapeutische interventies te bieden en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling te mogen volgen.

Ingrid - Chakora

Stap in jouw volle licht

Hé, fijn dat mijn aanbod je aanspreekt! Voel je vrij om te onderzoeken of mijn aanbod helemaal bij jou en je hulpvraag past en plan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via de onderstaande knop.

Veelgestelde vragen

Nee, een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Je kunt gewoon zelf contact met me opnemen als je je wilt aanmelden. Ook om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen vanuit de aanvullende verzekering is geen verwijsbrief nodig.

Ja, dat is zeker mogelijk. Voor een losse sessie. En soms zelfs volledig online. Dat ligt ook een beetje aan de hulpvraag en achtergrond. Ik heb een beveiligd cliëntsysteem dat is voorzien van een beeldbelmodule. Zo kan ik jou online begeleiden en een veilige online omgeving garanderen. Het is dan wel belangrijk dat je een rustige en ongestoorde plek hebt van waaruit je aan de sessies kan deelnemen en waar je je voldoende vrij voelt.

De tarieven voor online sessies en sessies in mijn praktijk zijn gelijk.

Heel simpel gezegd: coaching is meer gericht op waar je naar toe wilt en therapie is meer gericht op waar je vanaf wilt. Coaching wordt vaak ingezet ter ontwikkeling van vaardigheden, bijvoorbeeld in het kader van een loopbaan. Ik ben in beiden opgeleid en begonnen met coaching. Ik ben aangesloten bij een therapeutische beroepsvereniging ‘Vereniging van Integraal Therapeuten’ omdat ik me bij deze vereniging het meest verbonden voel qua visie op het vak.

De cliënten die bij mij komen voor psychosociale therapie of coaching hebben zeer uiteenlopende vragen, moeilijkheden en/of verhalen. Ik vind niet snel iets te complex. Een gevoel van een ‘klik’ is een belangrijke voorwaarde om vooruit te komen. Ook passen mijn stijl en de methodieken waar ik mee werk bij de één beter dan bij de ander.

Echter, ik ben als eenmanspraktijk zeker niet voor alle problematiek geschikt. Wanneer ik de indruk heb dat er meer intensieve hulp nodig is of dat het van belang is dat er vanuit meerdere disciplines mee wordt gedacht met je, dan zal ik je adviseren om in overleg met je huisarts te kijken naar een ander zorgtraject.

Soms maak ik vooraf een inschatting van een aantal gesprekken dat minimaal passend lijkt, soms bekijken we dat per keer. Omdat ik niet in de basis GGZ werk en mijn cliënten in principe zelf betalen voor hun therapie, liggen de trajecten qua lengte en frequentie niet vast. Jij en ik bepalen samen wat nodig is en ook wat praktisch (qua agenda en financiën lukt). In overleg is veel mogelijk.
Je bent altijd vrij om te stoppen, dan wel te blijven of terug te komen. De meeste mensen komen in het begin wat intensiever, bijvoorbeeld om de week. Later neemt de frequentie af. Sommige mensen komen maar een paar keer. Anderen blijven in een lage frequentie bij mij komen voor ‘onderhoudsgesprekken’. Als jij of ik het idee hebt dat het goed is om af te ronden dan bespreken we dit.

De therapiesessies worden niet vanuit de basisverzekering vergoed en daarom niet volledig vergoed. Het is wel mogelijk dat je zorgverzekeraar een (groot) deel van de sessies vergoedt. Dit hangt af van welke aanvullende verzekering met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen, je hebt afgesloten. Elk jaar bekijken de zorgverzekeraars hun beleid hierop en veranderen dit. Daarom raad ik je aan om via onderstaande link na te gaan of je bij je huidige zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt.

Heb je even? 🙂 

  • Een continue kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbewaking via een kwaliteitsmanagement systeem.
  • Aansluiting van de praktijk en de behandelaar bij een beroeps- koepelvereniging en daarmee een gecertificeerde therapeut/coach.
  • Een goed beveiligd en goed cliëntsysteem/dossier, zodat jouw gegevens gegarandeerd veilig zijn, beveiligd kan mailen en jij herinnert wordt aan je afspraken.
  • Je ontvangt tussentijdse opdrachten verstuurd via een beveiligde module, zodat je proces ook tussen de sessies door, door blijft gaan.
  • Mogelijkheid tot het volgen van online therapie programma’s als je thuis bent.
  • Meting van de voortgang die je boekt
  • Een goed geschoolde therapeut die steeds weer bijscholing volgt.

Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige WO- opleiding gevolgd. Een psycholoog kan een DSM-diagnose stellen. DSM-5 is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van wetenschappelijke inzichten.

Een psychosociaal therapeut heeft een HBO+ opleiding gedaan en gaat vooral onderzoeken wat de belemmerende gedragspatronen en diepere blokkades zijn. In de therapie staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Het omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen/therapieën die kunnen worden ingezet. Het probleemoplossend en zelfhelend vermogen van de client wordt geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en kwaliteit van het leven weer toenemen.

De toegankelijkheid tot een psycholoog en een psychosociaal therapeut is ook verschillend. Voor de psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hier een verwijzing van de huisarts voor nodig. De psychosociale therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Je eigen risico hoeft niet eerst te worden opgemaakt. Ook heb je geen verwijzing nodig. De hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar.

Kort gezegd behandelt de psychosociale therapeut tijdelijke problematiek zoals gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, depressie, rouw en verlies, stress problematiek, eenzaamheidsgevoelens, relatieproblemen etc. Zwaardere problematieken als ernstige gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen worden behandeld door een gespecialiseerde psycholoog, psychotherapeut en/of psychiater.

Als therapeut kun je je bij aansluiten via een beroepsorganisatie die de therapie specifieke kwaliteitseisen nader definieert en controleert (certificatie). Gecertificeerde therapeuten hebben minimaal een HBO/ HBO + niveau en voldoen jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van wet- en regelgeving, bij- en nascholing, zelfreflectie, VOG en de praktijk waar de zorg wordt verleend.

Heel simpel gezegd: een therapeut is iemand die therapie geeft om jouw mentale gezondheid te verbeteren. Hierbij maakt het niet uit welke vorm van therapie gebruikt wordt. Vaak is een therapeut gespecialiseerd in het omgaan met psychische, emotionele, sociale of relationele problemen.
Hoe een therapeut werkt ligt aan de therapievorm. Vaak kijk je samen met de therapeut naar jezelf om achterliggende emoties te achterhalen en terugkerende patronen te herkennen. Vervolgens zoek je samen naar oplossingen om je beter te laten voelen.

Nee. Ik ben opgeleid om te werken met volwassenen. Als therapeut heb ik wel samenwerkingsrelaties met een aantal kindertherapeuten en coaches maar ik behandel zelf geen cliënten onder de 18 jaar.

Systemisch werken is een veel gebruikte methodiek in de psychosociale hulpverlening en relatiebegeleiding. De methode is afgeleid van de systeemtheorie. Een praktische toepassing hiervan is systemisch werken.

Systemisch werken is een methode die uit gaat van het idee dat we allemaal zijn gevormd door de dynamiek van het (gezins) systeem waarin we in zijn opgegroeid. Als daar sprake was van verstoringen, kan dat later leiden tot psychische klachten, blokkades, en het steeds maken van de verkeerde keuzes.

Wat systemisch werken onderscheidt van andere therapieën, is het gebruik van een bepaalde techniek: de familieopstelling. Binnen systemisch werk onderscheiden we drie belangrijke basisprincipes: binding, volgorde en geven en nemen.

Een familieopstelling wordt gebruikt om de verhoudingen binnen familiesystemen zichtbaar te maken en eventueel te veranderen.
Een dergelijke opstelling verloopt in drie fasen.

1. De opstelling. De vraagsteller kiest representanten en zet de representanten in de opstelling. Met individueel werk, worden voor representanten vloerankers of houten figuurtjes gebruikt, van waar uit de begeleider en/of de client als representant contact mee kan maken.
2. Het onderzoek. De begeleider vraagt naar de gedachten, houdingen, belevingen en gevoelens van de representanten en brengt deze in kaart. Als de begeleider ook representant is, stapt de begeleider in en uit de representatie plek om de opstelling ook te begeleiden.
3. Herordening. De begeleider stelt vast welke ordeningsprincipes spelen en op welke wijze balans binnen het systeem kan worden hersteld door aan een ordeningsprincipe(s) recht te doen toekomen.

Ja zeker. In de straat waar de praktijk is gevestigd en de directe omgeving zijn voldoende gratis parkeerplekken.

Ja, de praktijk is heel goed bereikbaar met de trein en de bus. Op 5 a 10 minuten lopen ligt het NS- station Breda- Prinsenbeek.

Ja, de praktijk is direct toegankelijk en heeft veel privacy. De praktijk is hoewel in mijn woning gevestigd, direct toegankelijk via de voordeur en op de begane grond gelegen. De praktijkruimte en toilet zijn direct bereikbaar en afgescheiden van de rest van de woning.

Ja, dat kan! Om te kijken of we een persoonlijke klik hebben maar ook om een betere inschatting te hebben of ik jou in jouw hulpvraag kan begeleiden, bied ik jou een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in mijn praktijk. Kan jij meer ervaren of mijn aanbod bij jou past en ik beter inschatten of ik jou in jouw hulpvraag kan begeleiden.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Stuur me gerust een bericht via het beveiligde cliëntportaal, ik help je graag.